Oferujemy Państwu bieżącą pomoc prawną w zakresie:

  • prawa nieruchomości,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • prawa cywilnego,
  • prawa administracyjnego.

Od wielu lat kancelaria specjalizuje się w wyżej wymienionych dziedzinach prawa, bazując na doświadczeniu mec.  Beaty Marii Błędowskiej zdobytym w czasie świadczenia pomocy prawnej na rzecz wydziałów nieruchomości i architektury oraz planowania przestrzennego podwarszawskich gmin, a także dzielnic m.st. Warszawy oraz Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Pomoc prawna świadczona jest w formie porad i konsultacji prawnych, sporządzania projektów umów na zlecenia Klientów, opiniowania umów zawieranych przez Klientów, reprezentowania Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi (cywilnymi) i sądami administracyjnymi.