Świadczymy pomoc prawną w zakresie problematyki zagospodarowania przestrzennego, w której mec. Beata Maria Błędowska specjalizuje się od początku swojej kariery zawodowej. Swoje doświadczenie zdobyła świadcząc pomoc prawną dla wydziałów architektury i planowania Przestrzennego dzielnic m.st. Warszawy, a także podwarszawskich gmin.

Pomoc prawną w zakresie zagospodarowania przestrzennego świadczymy w formie porad i konsultacji prawnych, reprezentowania Klientów przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz sporządzania opinii prawnych.

Zakres świadczonej pomocy prawnej dotyczącej zagospodarowania przestrzennego obejmuje m.in.:

  • zaskarżanie uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • postępowania administracyjne, dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • odwołania od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wnoszone do Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz zaskarżanie decyzji organów II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.