Od wielu lat specjalizujemy się w prawie nieruchomości, prawie wspólnot mieszkaniowych, prawie lokalowym i w prowadzeniu spraw o zapłatę w postępowaniach cywilnych. Świadczymy pomoc prawną dla Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Swoją specjalizację opieramy na stałym podnoszeniu naszej wiedzy i kwalifikacji w tym obszarze oraz na doświadczeniu zdobytym przez mec. Beatę Marię Błędowską. Swoje kwalifikacje zdobyła podczas wieloletniego świadczenia pomocy prawnej na rzecz wydziałów nieruchomości, wydziałów lokalowych oraz wydziałów architektury i planowania przestrzennego podwarszawskich gmin, dzielnic m.st. Warszawy, a także Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zdobyte doświadczenie przekłada się na liczbę wygranych spraw oraz odzyskanych należności i rozwiązanych problemów.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

windykacja wierzytelności

 • sporządzanie wezwań do zapłaty
 • sporządzanie pozwów o zapłatę i dalsze reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym

dochodzenie odszkodowań od deweloperów z tytułu wad części wspólnych nieruchomości

 • przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i innych dokumentów niezbędnych do wystąpienia na drogę sądową przeciwko deweloperowi
 • sporządzanie wezwań do zapłaty odszkodowania i ewentualne prowadzenie negocjacji z przedstawicielami dewelopera
 • sporządzanie pozwów o zapłatę odszkodowania i reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

doraźna pomoc prawna

 • konsultacje i porady prawne
 • sporządzanie opinii prawnych
 • sporządzanie pism procesowych i reprezentacja w postępowaniach ugodowych oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw m.in. dotyczących zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych

regulacja stanów prawnych nieruchomości

 • analizy ksiąg wieczystych
 • opinie prawne z propozycjami rozwiązania problemu
 • pomoc przy wcielaniu w życie konkretnych rozwiązań
 • postępowania wieczystoksięgowe

stała obsługa prawna

 • udzielanie porad prawnych i konsultowanie bieżących problemów
 • opiniowanie zawieranych umów
 • opiniowanie projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach  egzekucyjnych.