Oferujemy Państwu pomoc prawną z zakresu prawa spadkowego, którym kancelaria zajmuje się od wielu lat. Przez ostatnie 16 lat pracy mec. Beata Maria Błędowska z sukcesem prowadziła dla swoich Klientów sprawy o zachowek i podział spadku. Z powodzeniem przeprowadzono także wiele spraw o stwierdzenie nabycia spadku.

Mając świadomość, że tego rodzaju sprawy często generują konflikty w ramach najbliższej rodziny, staramy się, tam gdzie jest to możliwe, zachęcać Klientów do ugodowego rozwiązywania problemów i pomagać im na drodze mediacji i negocjacji osiągać jak najlepsze rozwiązania.

Pomoc prawną świadczymy przede wszystkim w formie porad prawnych, reprezentowania Klientów w postępowaniu sądowym oraz mediacyjnym, prowadzenia negocjacji w celu uniknięcia drogi sądowej.

Zakres świadczonej pomocy prawnej w ramach prawa spadkowego dotyczy przede wszystkim następujących zagadnień prawnych:

  • formy ustanawiania spadkobierców (rodzaje testamentów, dziedziczenie ustawowe),
  • zaliczania darowizn na schedę spadkową,
  • sposobu ustalenia kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia (spadkobierców),
  • formy przyjęcia i odrzucenia spadku,
  • zachowku (osoby uprawnione do zachowku, jego wysokość, sposób dochodzenia zachowku przez uprawnionych),
  • działu spadku.