Kancelaria świadczy pomoc prawną dla przedsiębiorców przy odzyskiwaniu zaległych należności z tytułu świadczonych przez nich usług.

Od początku działania kancelarii przeprowadziliśmy z powodzeniem setki postępowań o zapłatę i odzyskaliśmy dla naszych Klientów znaczne kwoty.

W zakresie windykacji należności oferujemy następujące usługi:

  • sporządzanie pozwów o zapłatę z różnych tytułów (np. umów dotyczących świadczonych przez przedsiębiorców usług, niezapłaconych faktur za dostawę towarów i wykonanie usług) w trybie zwykłym, nakazowym, upominawczym, w tym również w postępowaniu elektronicznym,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę,
  • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi (komornikami) w postępowaniach egzekucyjnych.