Oferujemy pomoc prawną przy zakładaniu spółek prawa handlowego (m.in. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka jawna, spółka komandytowa) w zakresie:

  • przygotowania projektu umowy spółki,
  • przygotowania dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • sporządzenia wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego i dalszej reprezentacji Klienta przed KRS,
  • przygotowywania projektów dokumentów niezbędnych do przekształcenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • sporządzenia wniosku o wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego i dalszej reprezentacji Klienta przed KRS.