Oferujemy Państwu pomoc prawną dotyczącą prawa lokalowego w zakresie, w którym mec. Beata Maria Błędowska specjalizuje się od wielu lat. Doświadczenie zdobyła podczas obsługi wydziałów lokalowych podwarszawskich gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz nieustannie je poszerza prowadząc od 16 lat własną kancelarię radcy prawnego.

Wygraliśmy wiele spraw sądowych dotyczących m.in. ustalenia wstąpienia w stosunek najmu oraz eksmisji.

Pomoc prawną świadczymy przede wszystkim w formie porad prawnych, reprezentowania Klientów przed sądami powszechnymi (cywilnymi) i sądami administracyjnymi, a także przed organami administracji publicznej oraz sporządzania opinii prawnych i opiniowania umów.

Zakres świadczonej pomocy prawnej w ramach prawa lokalowego obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia prawne:

  • ustalanie wstąpienia w stosunek najmu,
  • eksmisje,
  • doradztwo w zakresie zawierania, wypowiadania i rozwiązywania umów najmu również tzw. kwaterunkowych,
  • odmowy zawarcia umowy najmu lokalu komunalnego.