201502.11
0

Rozbiórka budynku uniemożliwiającego drogę konieczną

„Jeżeli występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i 3 KC, droga konieczna może być przeprowadzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku – wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana na podstawie art. 49 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). W postanowieniu o ustanowieniu służebności drogi koniecznej sąd może orzec nakazy lub zakazy niezbędne do urządzenia tej drogi.” – tak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 5.11.2014 r. (III CZP 74/14). Uchwała SN z pewnością wpłynie na wydawanie decyzji przez sądy w sprawach o ustanowienie służebności. Ma ona także istotne znaczenie dla planujących zakup nieruchomości pod inwestycje budowlane, z uwagi na to, że gdyby w przyszłości nieruchomość zostałaby obciążona taką służebnością, może zostać wydana decyzja o rozbiórce obiektów uniemożliwiających przeprowadzenie drogi koniecznej.