Świadczymy pomoc prawną z zakresu spraw o zapłatę, które obejmują zarówno windykację należności od dłużników, jak i ochronę przed bezpodstawnym żądaniem zapłaty. Możemy poszczycić się setkami wygranych spraw i znacznymi kwotami odzyskanych wierzytelności.

W ramach świadczonej pomocy prawnej oferujemy m.in.:

  • sporządzanie pozwów o zapłatę w trybie zwykłym, nakazowym, upominawczym, w tym również w postępowaniu elektronicznym, z różnych tytułów (m.in. umowy pożyczki, umowy o dzieło, czy umowy sprzedaży),
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnym (cywilnymi) w sprawach o zapłatę,
  • sporządzanie sprzeciwów od nakazów zapłaty i wyroków zaocznych,
  • reprezentowanie Klientów przed organami egzekucyjnymi (komornikami) w postępowaniach egzekucyjnych.