Od wielu lat specjalizujemy się w prawie nieruchomości, prawie wspólnot mieszkaniowych, prawie lokalowym i w prowadzeniu spraw o zapłatę w postępowaniach cywilnych. Świadczymy pomoc prawną dla Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Swoją specjalizację opieramy na stałym podnoszeniu naszej wiedzy i kwalifikacji w tym obszarze oraz na doświadczeniu zdobytym przez mec. Beatę Marię Błędowską. Swoje kwalifikacje zdobyła podczas wieloletniego świadczenia pomocy prawnej na rzecz wydziałów nieruchomości, wydziałów lokalowych oraz wydziałów architektury i planowania przestrzennego podwarszawskich gmin, dzielnic m.st. Warszawy, a także Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zdobyte doświadczenie przekłada się na liczbę wygranych spraw oraz odzyskanych należności i rozwiązanych problemów.

Zakres świadczonej pomocy prawnej:

windykacja wierzytelności

sporządzanie wezwań do zapłaty

sporządzanie pozwów o zapłatę i dalsze reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym

dochodzenie odszkodowań od deweloperów z tytułu wad części wspólnych nieruchomości

przygotowywanie uchwał wspólnot mieszkaniowych i innych dokumentów niezbędnych do wystąpienia na drogę sądową przeciwko deweloperowi

sporządzanie wezwań do zapłaty odszkodowania i ewentualne prowadzenie negocjacji z przedstawicielami dewelopera

sporządzanie pozwów o zapłatę odszkodowania i reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

doraźna pomoc prawna

konsultacje i porady prawne

sporządzanie opinii prawnych

sporządzanie pism procesowych i reprezentacja w postępowaniach ugodowych oraz przed sądami powszechnymi i administracyjnymi we wszystkich rodzajach spraw m.in. dotyczących zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych

regulacja stanów prawnych nieruchomości

analizy ksiąg wieczystych

opinie prawne z propozycjami rozwiązania problemu

pomoc przy wcielaniu w życie konkretnych rozwiązań

postępowania wieczystoksięgowe

stała obsługa prawna

udzielanie porad prawnych i konsultowanie bieżących problemów

opiniowanie zawieranych umów

opiniowanie projektów uchwał wspólnot mieszkaniowych

reprezentowanie Klientów w postępowaniach  egzekucyjnych.